Üst Yönetim Taahhütnamesi

Yıldız Grup Belgelendirme Üst Yönetimi olarak,

 • Yıldız Grup Belgelendirme politikaları gereği tüm kuruluşlara/kişilere eşit mesafede olacağımı,
 • Belgelendirme faaliyetlerinde, kararları ve faaliyetleri etkileyebilecek her türlü ticari, mali, idari ve diğer baskılardan uzak tarafsız ve bağımsız bir yapı oluşturacağımı,
 • Yıldız Grup Belgelendirme bünyesinde tarafsızlığın öneminin anlaşılmasını sağlayacağımı, çıkar çatışmalarını yöneteceğimi, belgelendirme faaliyetlerinde objektifliği sağlayacağımı,
 • Yıldız Grup Belgelendirme, belgelendirme hizmetlerini TS EN ISO/IEC 17024 Standardına uygun olarak gerçekleştirilmesi için ihtiyaç duyulan tüm şartları sağlayacağımı,
 • Belgelendirme kararı verme, sürdürme, yenileme, kapsamını genişletme ve daraltma, askıya alma ve geri çekme dâhil olmak üzere, belgelendirme ile ilgili kararlara dair yetki ve sorumluluğu Belgelendirme kuruluşumuzun tek başına üstleneceğini,
 • Personel belgelendirme hizmetlerinin her aşamasında tarafsızlığı ve bağımsızlığı etkilemeyeceğimi,
 • İhtiyaç duyulan aşamalarda yönetim sistemi uygulamalarına aktif katılacağımı,
 • Müşteri ve tüm personele karşı tarafsızlığı koruyacağımı,
 • Personel belgelendirme hizmetlerinin gizliliğini ve tarafsızlığını tehlikeye düşürmeyeceğimi,
 • Bünyemizdeki her çalışanın tarafsızlığın önemini anlaması için gerekli eğitimleri sağlayacağımı,
 • Personelin, Komite ve Kurul üyelerinin mali, ticari, idari ve diğer her türlü baskıdan uzak olacak şekilde karar vermesini ve iş yapmasını sağlayacağımı,
 • Belgelendirme faaliyetlerinde görev ve sorumlulukları olan personelin, görev çelişkisi veya çıkar çatışması olması durumunda belgelendirme faaliyetlerinde görevlendirmeyeceğimi,
 • Belgelendirme faaliyetleri ile ilgili olarak yasal mevzuat ve ilgili belgelendirme programı şartlarına uyacağımı,
 • Belgelendirme faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi boyunca elde edilen veya oluşturulan tüm bilgileri gizlilik ilkesine bağlı olarak yürüteceğimi,
 • Personel belgelendirme hizmetleri sırasında elde ettiğimiz bilgileri; yasaların bu tür bilgilerin açıklanmasını gerektirdiği durumlar hariç, kişinin yazılı izni olmaksızın yetkisi olmayan bir tarafa açıklamayacağımı,
 • Yasal zorunluluktan dolayı gizli bilgileri vermemiz gerektiğinde, yasal bir engel yoksa temin edilecek bilgileri söz konusu kişiye bildireceğimi,
 • Personel belgelendirme, belgenin sürdürülmesi, yeniden belgelendirme, belgelendirme kapsamını genişletme veya daraltma, belgeyi askıya alma ya da geri çekme kararlarından sorumlu olduğumuzu ve bu kararların yetkilerini her zaman elimizde tutacağımızı bu yetkiyi devretmeyeceğimizi,
 • Tüm başvuru sahipleri; daha önce belge verilmiş kişi ve kuruluşlar ile verilmeyenler; arasında adil olmayı sağlayacağımı,
 • Adayların, sınav ve eğitiminde yer almış personelimize, hiçbir şekilde belgelendirme kararı verdirmeyeceğimi,
 • Son 2 (iki) yıl içerisinde kusurlu eylemi nedeniyle herhangi bir Personel Belgelendirme Kuruluşunun yetkisinin kaldırılmasına veya akreditasyonun iptaline neden olmuş kişilere görev vermeyeceğimi,
 • Eğitim ile sınav ve belgelendirme faaliyetlerinin ayrımını ve tarafsızlığını güvence altına alacağımı,
 • Uygunluk Değerlendirme işlemine tabi olanla şahsımın veya çalışanların son iki yıl içinde ve/veya halen sürmekte olan bir ticari veya herhangi bir çıkar ilişkisi veya akrabalık veya benzeri bir ilişki bulunduğunda ilgili kişi/kuruluşun uygunluk değerlendirme işlemini veya belgelendirmesinin kuruluşum tarafından yapılmayacağını veya ilgili çalışana bu süreçte görev verilmeyeceğini,
 • Yıldız Grup Belgelendirme’nin Personel El Kitabının ve tüm prosedürlerinin içeriğine bağlı,
 • Mesleki Yeterlilik Kurumu mevzuatları çerçevesinde,
 • Yıldız Grup Belgelendirme’nin Misyonu ve Vizyonu ile uyumlu,
 • Kurumumun bağlı olduğu yasalara uygun,
 • Tarafsız, bağımsız, adil, eşit ve etik kurallarına uygun yürüteceğimi, üçüncü şahıslara karşı tüm bilgi ve kararları gizli tutacağımı kabul, beyan ve taahhüt ederim.