Sınav Kuralları

TEORİK SINAV KURALLARI

 1. Geçerli kimlik belgesi (Nüfus cüzdanı fotokopisi vb.) ve aday sınava giriş belgesi olmayan adaylar sınav alanına alınmayacaktır.
 2. Kimlik belgenizin sınav süresince kullanmış olduğunuz masanın üzerinde bulunması zorunludur.
 3. Sınav başlangıcının  ilk 10 dakikasından sonra gelen adaylar sınava alınmayacaktır.
 4. Sınavın ilk 10 dakikasında adaylar sınav alanını terkedemez.
 5. Sınavda değerlendiricinin bilgisi haricinde dışarıya çıkan adaylar tekrar sınava alınmayacaktır. Sağlık sorunu yaşayan aday sınav salonundan çıkabilir ancak tekrar sınav salonuna giremez.
 6. Sınav alanına her türlü ateşli silah, kesici ve yaralayıcı aletler ile girmek yasaktır.
 7. Su ve kullanılması zorunlu ilaçlar hariç sınav alanına yiyecek ve içecek getirmek, alkol ve tütün mamülleri kullanmak yasaktır.
 8. Sınav süresince adayların cep telefonlarını kapatmaları zorunludur. Sınav anında herhangi bir iletişim aracını (telefon, ses kayıt cihazı vb.) kullanan veya hesaplamaya yönelik cihaz kullanan adayların sınavları geçersiz sayılır.
 9. Sınav kitapçığınızı alır almaz son sayfasında bulunan sizinle ilgili alanları doldurunuz. Sınav kitapçığınızı kontrol ediniz ve sınav kitapçığınızın herhangi bir sayfasında eksiklik veya hata gördüğünüzde sınav görevlilerinize bildiriniz.
 10. Cevaplarınızı soru kitapçığınıza değil, cevap kağıdına işaretleyiniz. Değerlendirmeniz cevap kağıdı formu üzerinden olacaktır.
 11. Çoktan seçmeli sorular için yalnızca bir doğru seçenek bulunmaktadır. İki veya daha fazla seçeneği işaretleyen adayın o soruya vermiş olduğu cevap yanlış olarak kabul edilecektir.
 12. Sınav esnasında sınav görevlilerine soru sormak isteyen adaylar yüksek ses ile herkesin duyabileceği şekilde sorularını sormak zorundadır.
 13. Soru kitapçıkları aday bazlı farklılaştırılmış sorulardan oluşmaktadır. Sınav sırasında kendi aralarında konuşan adaylar ile kopya çeken ve kopya veren adayları sınav görevlileri uyarmak zorunda değildir, sorumluluk adaya aittir.
 14. Sınav kitapçığında sayfalardan herhangi biri eksik ya da yırtık olmamalıdır. Bu gibi durumlarda adaylar sınavdan başarısız olmuş sayılır.
 15. Adaylar sınav katılımcı listesini imzalamak ve sınav sonunda sınav evraklarını sınav görevlisine teslim etmek zorundadır.
 16. Adaylar, sınav görevlilerinin tüm uyarılarına uymak zorundadır. Sınavlar kamera ile kayıt altına alınacaktır. Kamera kayıtlarınının incelenmesinden sonra sınav kurallarına uymadığı tespit edilen adayların sınavları geçersiz sayılır.
 17. Değerlendiricinin “sınav başlamıştır” ifadesi ile sınav başlar, “sınav bitmiştir” ifadesi ile de sınav biter.
 18. Acil durumlarda Sınav görevlilerinin talimatlarına uyunuz ve acil çıkış levhalarını takip ederek sınav alanını terk ediniz.
 19. Birim bazında sınav süresi ve soru sayısı sınav kitapçığının ön sayfasında yazılıdır.

MÜLAKAT / SÖZLÜ SINAV KURALLARI

 1. Geçerli kimlik belgesi (Nüfus cüzdanı, ehliyet, pasaport vb) olmayan adaylar sınava alınmaz.
 2. Sınav başlangıcının ilk 10 dakikasından sonra gelen adaylar sınava alınmaz
 3. Sınavı biten aday bütün adayların sınavı tamamlanana kadar sınav alanını terk edemez.
 4. Sınav olan adayların, sınav olmayı bekleyen diğer adaylarla diyalog kurmaları yasaktır.
 5. Sınav süresince tütün mamulleri, alkol kullanmak ve sınava alkollü gelmek yasaktır.
 6. Sınava kesici, delici, ateşli silah ve benzeri aletler getirmek yasaktır.
 7. Sınav süresince adaylar cep telefonlarını kapatmaları gerekmektedir.
 8. İletişim, haberleşme, hesaplama, ölçme, kayıt ve dinleme araçlarını sınav sırasında kullandığı tespit edilen adayların sınavları geçersiz sayılır.
 9. Sınav süresince yapılacak konuşmalar, kameranın duyabileceği düzeyde olmalıdır.
 10. Adaylar, sınav görevlilerinin tüm uyarılarına uymak zorundadır. Kurallara aykırı davranışta bulunan ve yapılacak uyarılara uymayan adayların sınavları geçersiz sayılır.
 11. Adaylar soruları anlamadıkları zaman; değerlendiriciden soruyu tekrar etmesini isteyebilir.
 12. Adaylar cevaplayamadıkları soruları geçip; zaman kalırsa tekrar geçtiği soruları cevaplayabilir.
 13. Acil durumlarda Sınav görevlilerinin talimatlarına uyunuz ve acil çıkış levhalarını takip ederek sınav alanını terk ediniz.
 14. Şimdi bekleme alanına geçmenizi rica ediyorum. Yoklama listesine göre sırayla çağırılıp sınava alınacaksınız.

PERFORMANS SINAV KURALLARI

 1. Geçerli kimlik belgesi (Nüfus cüzdanı, ehliyet, pasaport vb) olmayan adaylar sınava alınmaz.
 2. Sınava giren adaylar kendilerini kameraya sesli olarak tanıtmak zorundadır.
 3. Sınav başlangıcının ilk 10 dakikasından sonra gelen adaylar sınava alınmaz.
 4. Sınav olan adayların, sınav olmayı bekleyen diğer adaylarla diyalog kurmaları yasaktır.
 5. Adaylar sınav sırası gelene kadar bekleme alanında beklemeleri zorunludur.
 6. Su ve kullanılması zorunlu ilaçlar hariç sınav alanına yiyecek ve içecek getirmek, alkol ve tütün mamülleri kullanmak yasaktır.
 7. Sınava kesici, delici, ateşli silah vb yaralayıcı aletler getirmek yasaktır.
 8. Sınav süresince adayların cep telefonlarını kapatmaları zorunludur.
 9. Adaylar performans sınavı süresince, sınav değerlendiricisine (oldu mu, tamam mı, doğru mu vb.) sınavı etkileyebilecek sorular soramaz.
 10. Sınav süresince adayların yelekleri giymeleri zorunludur.
 11. Adayların sınav alanı dışından şahıslarla diyalog kurmaları yasaktır.
 12. Adayların, sınav esnasında, İş sağlığı ve güvenliği kurallarını ihlal ettiği, kendisi veya diğer kişilerin güvenliğini tehlikeye düşürdüğü durumlar tespit edildiğinde aday uyarılır. Uyarılara riayet etmeyen aday sınavdan başarısız sayılır.
 13. Sınava ara verme süreleri sınav değerlendiricileri tarafından belirlenir.
 14. Sınav süresince adaylar, sınav değerlendiricilerinin tüm talimatlarına uymak ve soracakları sorulara yanıt vermek zorundadırlar.
 15. Sınav alanında bulunan İkaz ve Uyarı işaretlerine uyunuz.
 16. Sınav esnasında kullandığınız ekipmanlarla ilgili bir problem oluştuğunda değerlendiricilere bildiriniz.
 17. Acil durumlarda acil çıkış levhalarını takip ederek sınav alanını terk ediniz.
 18. Kurallara aykırı davranışta bulunan ve yapılacak uyarılara uymayan adayların sınavları geçersiz sayılır.