Politikamız

Personel Belgelendirme Politikamız
Kalite güvencesinin sağlanabilmesi için aşağıda belirtilen politikalar Yıldız Grup Belgelendirme tarafından eksiksiz uygulanacaktır.

  • TS EN ISO/IEC 17024 ”Uygunluk değerlendirmesi – Personel belgelendiren kuruluşlar için genel şartlar” standardının ilkeleri uygulanacaktır.
  • Yıldız Grup Belgelendirme, belgelendirme faaliyetlerini; Ulusal Yeterlilikler ve Ulusal Meslek standartlarına, ulusal/uluslararası standartlara ve ilgili yasal mevzuata uygun olarak gerçekleştirir.
  • Yıldız Grup Belgelendirme’nin belgelendirme sürecinin tüm aşamalarında ana ilkeleri tarafsızlık, şeffaflık, bağımsızlık, gizlilik ve eşit muameledir.
  • Yıldız Grup Belgelendirme; tarafsız davranacak, belgelendirme faaliyetlerindeki objektifliği sağlayarak adil ve etik ilkelere uygun belgelendirme faaliyetlerinde bulunacaktır. Yıldız Grup Belgelendirme, tarafsızlığa gölge düşürecek, dürüstlük ve hüküm bağımsızlığını tehlikeye sokabilecek hiçbir faaliyete izin vermeyecektir.
  • Ulusal ve uluslararası mevzuata uygun çalışmalarını yürüten, güvenilir, fırsat eşitliğini esas alan, şeffaf hizmet anlayışı doğrultusunda, hizmet sunulan kişi, kurum ve kuruluşların istek ve beklentilerini müşteri memnuniyetini ön planda tutarak hizmet verir.
  • Hizmetlerin yürütülmesi sırasında ilgili mevzuatlar çerçevesinde tüm iş sağlığı ve güvenliği önlemlerini alır.
  • Yıldız Grup Belgelendirme, belgelendirme talebinde bulunan adaylara ayırımcılık yapılmadan; belgelendirme hizmetlerine ulaşılması engellenmeden, belgelendirme işlemleri özellikle yavaşlatılmadan veya haksız yere hızlandırılmadan hizmet verir.
  • Yıldız Grup Belgelendirme, belgelendirme hizmetlerine ulaşma imkânı ve mali yükümlülüğü, başvuran kişiye, kuruluşun büyüklüğüne veya şirket yapısına bağlı olmadan, herkesin hizmetlere eşit imkân ve adil ücret ile ulaşabilmesini sağlar.
  • Yıldız Grup Belgelendirme’ye iletilen itiraz ve şikâyetlerin, mümkün olan en kısa süre içerisinde, gerekli inceleme ve değerlendirmeler yapılarak mutlaka sonuçlandırılacaktır.