Hakkımızda

ULUSAL YETERLİLİKLERDE SINAV VE BELGELENDİRME

Günümüzde teknolojik ve sanayide olan gelişmelerden dolayı kalifiye eleman ihtiyacı doğmaktadır; Sanayi, Bilim, İnşaat, Tarım, Tekstil, Otomotiv, Metal, Kimya ve Hizmet Sektörü gibi birçok alanda çalışan kalifiye elemanların çalıştıkları mesleklerde yetkinliklerini göstermek için ilgili meslekle diploma veya Mesleki Yeterlilik Belgesine sahip olması gerekmektedir. Mesleki Yeterlilik Kurumu (MYK) tarafından yapılan çalışmalar ve yasal mevzuat doğrultusunda önümüzdeki dönemlerde Mesleki Yeterlilik Belgesine sahip çalışanlar işverenler tarafından daha çok tercih edileceklerdir.

Herhangi bir alandaki alınan Mesleki Yeterlilik Belgesinin güvenilirliği; o alanda hizmet veren belgelendirme kuruluşunun hizmet politikaları, tarafsızlığı ve Mesleki Yeterlilik Kurumu (MYK) tarafından belirlenen ölçme değerlendirme çalışmaları doğrultusunda yapılan belgelendirme çalışmaları çok önem arz etmektedir.

“Yıldız Grup Belgelendirme A.Ş. Mesleki Yeterlilik Kurumu (MYK) tarafından yetki kapsamındaki ulusal yeterliliklere göre sınav ve belgelendirme faaliyetlerini yürüten Yetkilendirilmiş Belgelendirme Kuruluşudur.

Yetkilendirilmiş Belgelendirme Kuruluşu; Türk Akreditasyon Kurumu (TÜRKAK) tarafından ya da Avrupa Akreditasyon Birliği bünyesinde çok taraflı tanıma anlaşması imzalamış başka akreditasyon kurumlarınca ilgili ulusal yeterliliklerde TS EN ISO/IEC 17024 standardına göre akredite edilmiş, Mesleki Yeterlilik Kurumu (MYK) tarafından yapılan inceleme, denetim ve değerlendirme sonucunda ulusal yeterliliklere göre sınav ve belgelendirme faaliyetlerini yürütmek için gerekli şartları sağladığı tespit edilen personel belgelendirme kuruluşudur.”

MYK web sitesine ulaşmak için tıklayınız.

Ulusal yeterliliklere ulaşmak için tıklayınız.

“YILDIZ GRUP BELGELENDİRME A.Ş,11.05.2018 tarihinde AB-0242-P akreditasyon numarası ile Türk Akreditasyon Kurumu (TÜRKAK) tarafından akredite edilmişve 08.08.2018 tarihinde YB-0177 kodu ile Mesleki Yeterlilik Kurumu (MYK) tarafından yetkilendirilerek yetki kapsamındaki ulusal yeterliliklerde sınav ve belgelendirme faaliyetlerine resmen başlamıştır.

MYK Yetki Belgesi için tıklayınız.

Yıldız Grup Belgelendirme personel belgelendirme sistemini Mesleki Yeterlilik Kurumunun (MYK) belirlediği çerçevede; tarafsızlık, eşitlik, gizlilik, dürüstlük, etik yaklaşım, müşteri odaklı, kalite odaklı temel ilkeler üzerine kurmuş, uluslararası kurumsallaşmayı kendine hedef seçmiş ve bu konuda çalışmalarını titizlikle sürdürmektedir.