Belgelendirme Başvuru Süreci

Belgelendirme Başvuru Süreci ​

Başvurunun Alınması ​

 • Başvuru Formumuzu indirmek için tıklayınız.
 • Belgelendirme Başvuru Sözleşmemizi indirmek için tıklayınız.
 • Yıldız Grup Belgelendirme; sınav ve belgelendirme işlemlerinde, ulusal yeterlilikler esas alınarak hazırlanmış olan belgelendirme programlarını kullanmaktadır.
 • Personel belgelendirmesi için Yıldız Grup Belgelendirmeye başvuran gerçek kişiler, başvurdukları personel belgelendirme kapsamı için ilgili belgelendirme programında tanımlanan kişisel özellikler ile bilgi ve becerilere sahip olmalıdır.
 • Personel belgelendirme kapsamları ile ilişkili belgelendirme programlarında belirtilen yeterlilik şartlarının karşılanabilmesi amacıyla tanımlanan şartlar, başvuru sahibi tarafından sağlanmalı ve bunlara ilişkin kanıtlar Yıldız Grup Belgelendirmeye sunulmalıdır.
 • Yıldız Grup Belgelendirme, başvuru sahibi tarafından imzalanmış Belgelendirme Başvuru Formu ile başvuruları kabul eder.
 • Başvuruda bulunacak kişiler Belgelendirme Başvuru Formu’na Yıldız Grup Belgelendirme web sitesinden de ulaşabilirler.
 • Başvuru formunun eksiksiz doldurulmuş ve ıslak imzalı hali ile istenen diğer belgeler kuruluşumuza elden veya posta ile teslim edilmelidir. Evrak teslimi tamamlanmayan başvuru sahiplerinin başvuru kabulleri yapılmaz.
 • Tüzel kişilik başvurusunda, bireysel başvurudan farklı olarak herhangi bir işlem yapılmaz. Tüm başvuru sahipleri “Belgelendirme Başvuru Formu”nu doldurmalıdır. Aksi takdirde sınava başvuruları kabul edilmez.
 • Tüzel kişiliklerin başvurularında belgelendirme hizmeti almak isteyen başvuru sahiplerinin, gerekli başvuru koşullarını sağlaması ve ilgili kayıtlarını Yıldız Grup Belgelendirme’ye ulaştırmalarından anlaşmaya varan tüzel kişilikler sorumludur. Yıldız Grup Belgelendirme, anlaşmasını tüzel kişilik ile yapmış olsa da belgelendirme hizmetini ve ilgili belgeleri sadece belge almaya hak kazanmış şahıslara vermektedir.

Başvuruda istenilen evrak; ​

 • Nüfus Cüzdanı (yabancı ise Pasaport veya Geçici T.C. No.) Fotokopisi
 • Ödeme Belgesi
 • İskele Kurulum Elemanı Seviye-3 için ayrıca sağlık raporu istenmekte olup “Belgelendirme Başvuru Formu”nda bu ayrıntı belirtilmiştir.

Başvuruların Değerlendirilmesi ve Adayların Bilgilendirilmesi ​

 • Yıldız Grup Belgelendirme başvuru alma ile ilgili bilgileri tarafların kolayca erişebileceği şekilde resmi internet sitesinde ilan eder.
 • Başvuru sahibine, başvurusunun değerlendirilme sonucu hakkında bilgi, e-posta adresine veya Yıldız Grup Belgelendirme resmi internet sitesindeki duyuru yöntemlerinden uygun olanı kullanılarak, başvuru anında veya başvuru tarihinden itibaren en geç 2 gün içinde yapılır.
 • Yapılan değerlendirme sonucu başvuru şartlarını sağladıkları tespit edilen ve başvuruları kabul edilip onaylanan başvuru sahipleri ”Aday” konumuna gelirler ve başvurdukları ulusal yeterlilik kapsamında açılacak sınavlara katılım sağlayabilirler.
 • Adaylar ile Yıldız Grup Belgelendirme arasında; adayların belgelendirme süreci boyunca, belge almaya hak kazandıktan sonra belge sahibinin hak ve yükümlülüklerini ve Yıldız Grup Belgelendirmenin hak ve yükümlülüklerini içeren Belgelendirme Sözleşmesi imzalanır.
 • Yıldız Grup Belgelendirme tarafından, ilk girdiği sınavda başarısız olan adayların başarısız olduğu yeterlilik birimleri ve sınav türleri için ilave sınav ücreti alınmadan ilk sınav tarihinden itibaren 1 ( bir ) yıl içerisinde adaylara iki kez daha sınav imkânı sağlanır.
 • Sınav ve belgelendirme ücretinin 25.08.1999 tarihli ve 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanunu çerçevesinde İşsizlik Sigortası Fonundan karşılanması halinde ilk girdiği sınavda başarısız olan adayların başarısız oldukları yeterlilik birimleri ve sınav türleri için ilave sınav ücreti alınmadan ilk sınav tarihinden itibaren 1 ( bir ) yıl içerisinde adaylara 2 ( iki ) kez daha sınav imkânı Yıldız Grup Belgelendirme tarafından sağlanır ve bu Kanun kapsamında sağlanan destek imkânı, sınavdan önce adaylara bildirilir.
 • Bu bir yıl içerisinde sınav yönetimi ve belgelendirmeye esas teşkil eden dokümanlarda geniş kapsamlı değişiklik olması durumunda, Yıldız Grup Belgelendirme adaydan değişikliklere ilişkin kayıtları ibraz etmesini isteyebilir.
 • Adayın ilk defa sınavına girdiği ve başarısız olduğu ulusal yeterlilikte bir yıl içerisinde Yıldız Grup Belgelendirme tarafından sınav açılmaması durumunda; aday ödemiş olduğu ücretin tamamının iadesini talep edebilir ve Yıldız Grup Belgelendirme bu talebi yerine getirir.
 • İlk girdiği sınavda başarısız olan adayların başarısız oldukları yeterlilik birimleri ve sınav türleri için, 1 (bir) yıl içinde Yıldız Grup Belgelendirme tarafından ilgili ulusal yeterlilik bazında açılan ve duyurulan sınavlara başvurmaması veya başvurduğu halde girmemesi durumunda ödemiş olduğu ücretin iadesini talep edemez. Buna rağmen ödediği ücreti talep eder ise Yıldız Grup Belgelendirme bu ücreti geri iade etmez.
 • Bu bir yıl içinde, Yıldız Grup Belgelendirme tarafından duyurusu yapılan sınavlara başvurmayan, başvurduğu halde sınava girmeyen veya kendisine hak tanınan tüm sınavlara girip başarısız olan aday; tekrar başvuru yapmak istediğinde Belgelendirme Başvuru Formu kullanılarak başvuru onay süreci tekrar başlatılır.
 • Aday, eğer daha önce Yıldız Grup Belgelendirme dışında başka bir yetkilendirilmiş personel belgelendirme kuruluşuna başvuru yaptı ve ilgili ulusal yeterlilik bazında sınava girip yeterlilik için gerekli olan tüm birimlerde başarılı olamaması nedeniyle ikinci veya üçüncü sınav hakkını kullanmak üzere Yıldız Grup Belgelendirme’ye başvurdu ise; geçtiği birimler ile ilgili olarak Yıldız Grup Belgelendirme tarafından kendisinden talep edilen ve ilgili belgelendirme programı tarafından ortaya konan şartlara eşdeğer olduğunu ve bu şartları karşıladığını gösterecek belgeleri Yıldız Grup Belgelendirme’ye sunmak zorundadır.
 • Bu belgelerin değerlendirmesi sonucunda başvurusunun onayı verilir.