Belge ve Logo Kullanımı

Belge Kullanım Şartları

 1. Belge, Yıldız Grup Belgelendirme’ye aittir. Belgelendirilmiş kişiye, belgenin geçerlilik süresi içinde kullanım hakkı verilir.
 2. Yıldız Grup Belgelendirme’ nin belgeyi askıya alma, geri çekme veya iptal etme hakkı vardır.
 3. Belgelendirilmiş kişi; çalışma durumuna ilişkin veya bunları etkileyebilecek kişisel durumundaki tüm değişiklikleri ve çalışma durumunun olarak veya tamamen durması veya aksaması halini 30 (otuz) gün içerisinde Yıldız Grup Belgelendirme’ ye yazılı olarak bildirmelidir.
 4. Belgelendirilmiş kişi; her ne sebeple olursa olsun başvuru formu ve eklerindeki bilgilerde değişiklik olması durumunda, bunu en geç 30 (otuz) gün içinde Yıldız Grup Belgelendirme’ye bildirmeli ve bununla ilgili belgeleri göndermelidir.
 5. Belgelendirilmiş kişi; belgesini Yıldız Grup Belgelendirme’ nin itibarını düşürecek bir şekilde kullanmamalı ve belgelendirmeye ilişkin olarak Yıldız Grup Belgelendirme’nin yanıltıcı veya yetkisiz olarak değerlendireceği herhangi bir beyanda bulunmamalıdır.
 6. Belge, onaylanan kapsam dışında kullanılamaz. Aksi tespit edilip yazılı uyarı yapıldığı halde bu kriterlere uymayarak belge kullanmaya devam eden kişiler hakkında yasal işlem yapılır.
 7. Belgelendirilmiş kişi; hiçbir surette belgeyi başkasına devredemez, kullandıramaz ve belge üzerinde herhangi bir değişiklik yapamaz.
 8. Resmi talep olması durumunda, belgelendirilmiş kişi hakkında belgelendirmeye esas teşkil eden bilgiler (kimlik bilgileri, başvurduğu sınava ait bilgiler, gözetim, askıya alma, itiraz öncesi ve sonrası durumu, yeniden belgelendirme sonuçları vb.) Yıldız Grup Belgelendirme tarafından yetkili mercilere verilir.
 9. Belgelendirilmiş kişi; ilgili yasal mevzuatlara, belgelendirme programı şartlarına ve Yıldız Grup Belgelendirme tarafından belirtilen belge kullanım şartlarına aykırı davrandığının belirlenmesi durumunda belgesi askıya alınabilir ve/veya iptal edilebilir.
 10. Belgelendirilmiş kişi, almış olduğu belgenin geçerliliği süresince gözetim, belge kapsamının değiştirilmesi, belgenin askıya alınması / iptali ve yeniden belgelendirme dâhil tüm proseslerle ilgili duyuru ve uyarıları Yıldız Grup Belgelendirme’nin internet sayfasından ve kişisel hesaplarından izlemeli ve gerekliliklerini belirtilen süreler içinde yerine getirmelidir.
 11. Yıldız Grup Belgelendirme tarafından, internet sayfasından veya adayların/belgelendirilmiş kişilerin kişisel sayfalarından yapılan duyurular tebligat hükmündedir.
 12. Belgelendirilmiş kişi; belgelendirmenin askıya alınması veya geri çekilmesi durumunda, Yıldız Grup Belgelendirme veya belgelendirmeye ilişkin tüm beyanlarını kullanımını durdurmalı ve Yıldız Grup Belgelendirme tarafından düzenlenen her türlü belgeyi iade etmelidir.
 13. Belgelendirilmiş kişi, Yıldız Grup Belgelendirme tarafından ilan edilen yöntem ve sıklığa uygun olarak gözetim kanıtlarını, Yıldız Grup Belgelendirme’ye sunmalıdır.
 14. Belgelendirilmiş kişi; belgelendirme şartlarında ve belgenin kapsamında değişiklik yapılması durumunda, Yıldız Grup Belgelendirme tarafından belirtilen yönteme uygun olarak değişen şartlara uymalı ve gerekli kanıtları Yıldız Grup Belgelendirme’ ye sunmalıdır. Belgelendirme programı şartlarındaki değişiklikleri sağlayamadığında belge kullanımına ve belgelendirmeye atıfta bulunulan bildirimlere son vermeli ve Yıldız Grup Belgelendirme tarafından ilan edilen yöntem ve süreye uygun olarak belgeyi iade etmelidir.
 15. Belgelendirilmiş kişi; belgeyi Yıldız Grup Belgelendirme ve belge kullanımından etkilenen diğer taraflara zarar verecek ve yanıltıcı sonuçlar doğuracak biçimde kullanmamalı ve doğru olmayan beyanlarda bulunmamalıdır.
 16. Belgelendirilmiş kişi; belge üzerinde herhangi bir yırtılma veya anlaşılmasını engelleyecek tahrifat söz konusu olursa, bu durumlarda belgenin kullanımına son vermeli ve belgenin yenilenmesi için eski belge ile birlikte Yıldız Grup Belgelendirme’ye başvurmalıdır.
 17. Belgelendirilmiş kişi; belgegeçerlilik süresi boyunca mesleğini yapamaz duruma geldiğinde Yıldız Grup Belgelendirme’ye bildirmelidir.
 18. Geçerliliği herhangi bir sebeple sona eren belgenin kullanımından, belgelendirilmiş kişi sorumlu olup YILDIZ GRUP BELGELENDİRME hiçbir şekilde sorumlu değildir.

Yıldız Grup Belgelendirme Logo/Markasının Kullanımı

Yıldız Grup Belgelendirme; Yıldız Grup Belgelendirme Logo/Markasının kullanımı ile ilgili ilke ve kuralları, belgelendirilmiş kişi ile karşılıklı olarak imzalanan PB.F.14-5 Belgelendirme Sözleşmesi ile kayıt altına almaktadır.

Yıldız Grup Belgelendirme Logo/Markasının kullanımı ile ilgili ilke ve kurallar aşağıda belirtilmiştir:

 1. Yıldız Grup Belgelendirme logosu kuruluşun kendisine aittir. İkinci şahıs ve kuruluşlar kullanamaz.
 2. Yıldız Grup Belgelendirme Markasını kullandırma hakkı sadece Yıldız Grup Belgelendirme’ye aittir.
 3. Belgelendirilmiş kişi; Yıldız Grup Belgelendirme Markasını, Yıldız Grup Belgelendirme tarafından belirlenen usul, esas ve sözleşme şartlarına uygun olarak kullanabilir.
 4. Belgelendirilmiş kişi, Yıldız Grup Belgelendirme Markasını sadece belge kapsamı dâhilinde ki faaliyetlerde kullanabilir.
 5. Belgelendirilmiş kişi, kendisine teslim edilen Yıldız Grup Belgelendirme Markasının üçüncü bir kişi veya kuruluş tarafından yetkisiz kullanımını engellemelidir.
 6. Belgelendirilmiş kişi; Yıldız Grup Belgelendirme Logo ve Markasının herhangi bir kişi veya kuruluş tarafından yetkisiz olarak kullanıldığının tespiti halinde durumu Yıldız Grup Belgelendirmeye bildirmelidir.
 7. Yıldız Grup Belgelendirme Markası belgelendirme kapsamı dışında, Yıldız Grup Belgelendirmeye herhangi bir ürünü veya hizmeti onayladığı veya önerdiği anlamına gelecek şekilde kullanılamaz.
 8. Belgelendirilmiş kişi Yıldız Grup Belgelendirme Markasını ancak belgede yer alan Belge Numarası ile birlikte kullanabilir. Yıldız Grup Belgelendirme Markası Belge Numarası olmadan tek başına kullanılamaz. Belge Numarası Yıldız Grup Belgelendirme Logosunun tam altına merkezi bir şekilde yazılmış olmalıdır.
 9. Yıldız Grup Belgelendirme Markasında herhangi bir tahrifat yapılamaz.
 10. Yıldız Grup Belgelendirme Markası, belgelendirilmiş kişinin kişisel sayfasında kendisine iletilen şekillerde ve renklerde, beyaz zemin üzerine kullanılabilir.
 11. Belgelendirilmiş kişi, Yıldız Grup Belgelendirme Markasını kırtasiye, reklam ( CV gibi) kullanabilir.
 12. Yıldız Grup Belgelendirme Markası, belgeli kişi için bastırılan kartvizitler üzerinde kullanılamaz. Kartvizitler üzerinde belgeye ilişkin hiçbir atıfta bulunulamaz.
 13. Belgelendirilmiş kişi, Yıldız Grup Belgelendirme Markasını kullanacağı her tür malzemeyi (kırtasiye vb.)kullanıma almadan önce, ilgili materyale ilişkin Yıldız Grup Belgelendirme’ nin onayını almalıdır.
 14. Yıldız Grup Belgelendirme Markası, belgelendirilmiş kişinin belgelendirme kapsamındaki faaliyetlerinin sorumluluğunu üstüne aldığını ima edecek şekilde kullanılmamalıdır.
 15. Yıldız Grup Belgelendirme tarafından belgesi askıya alınan veya iptal edilen belgelendirilmiş kişi; Yıldız Grup Belgelendirme Markasının kullanımını derhal durdurmalıdır.

Yıldız Grup Belgelendirme, Yıldız Grup Belgelendirme Logo/Markasının her türlü yanlış kullanımını düzeltici önlemlerle ele alır ve PB.PR.17. Uygun Olmayan Hizmetin Kontrolü Prosedürü ve PB.PR.05 Düzeltici ve Önleyici Faaliyetler Prosedürü’ nü işletir.

 • Yıldız Grup Belgelendirme A.Ş’nin Yükümlülükleri​
  1. Belgelendirme süreçleriyle ilgili tüm itiraz veya şikâyetlerin tarafsız bir şekilde ve zamanında değerlendirilmesini sağlamakla Yıldız Grup Belgelendirme A.Ş yükümlüdür.
  2. Adayların ve belge sahiplerinin kişisel bilgilerinin gizliliğini ve güvenliğini sağlamakla yükümlüdür.
  3. Belgelendirme şartlarında ve belgenin kapsamında değişiklik yapılması durumunda, belge sahiplerini değişen şartlara uygunluğunu doğrulamak ve gerekirse yeniden belgelendirme yapmakla,
  4. Alınan belgelerin geçerliliği boyunca; gözetim, belge kapsamının değiştirilmesi, belgenin askıya alınması/iptali ve yeniden belgelendirme dâhil tüm süreçlerle ilgili duyuru ve uyarıları Yıldız Grup Belgelendirme A.Ş’nin web sayfasında bildirmekle,